CTGLC Expo 2015 – Four Points Sheraton Meriden, CT